Overijssel

 

REGIOBIJEENKOSTEN

Komende Reguliere Bijeenkomsten van de regio Overijssel en Omstreken (regio 8):

De eerstvolgende bijeenkomst is op op maandag 4 september 

Mogelijk in de Wijngaard  Wijngaard Gravendael te Klein Amsterdam ( gem. Voorst – tussen Klarenbeek en Zutphen). Als de afspraken zijn gemaakt volgen hier meer informaties.

na 4 september  volgen 2 oktober, 6 november en 4 december.

Op 2 oktober zal een presentatie worden voorbereid over de techniek van het spuiten.

Iedere geinteresseerde is van harte welkom.

De bijeenkomsten worden in principe gehouden op de vaste plaats van samenkomst en wel bij : Wijngaard ‘De Landman’, Tolhuisweg 17, 8101 NV Raalte. Aanvang: 20.00 uur
Echter we kunnen ook besluiten een andere lokatie te kiezen als onderdeel van het programma van die dag.

 

 

Regiocoördinator. Meer informatie kunt u krijgen via de regiocoördinator Overijssel/Salland: Mees Struijs – telefoon mob. 0651582872  of e-mail naar sallandsbesunders@gmail.com