N. Limburg/O. Brabant

De regio Noord Limburg / Oost Brabant van het Wijngaardeniers Gilde Nederland (WGN) strekt zich uit over noord- en midden- Limburg en het oosten van Brabant. Het WGN heeft in deze regio 58 leden: 11 commerciele wijngaardeniers, 26 hobby wijngaardeniers en 21 belangstellenden.

De regio komt 3 à 4 keer per jaar bij elkaar. Zo’n bijeenkomst wordt steeds op locatie bij één van de regioleden gehouden zodat men de ontwikkeling kan volgen van elkaars wijngaarden.

Naast een bezoek aan de wijngaard is het uitwisselen van nieuwtjes, kennis en ervaring een vast agendapunt. De regio heeft verschillende boeken over druiventeelt en vinificatie aangeschaft. Die circuleren onder de leden en worden tijdens de bijeenkomsten besproken. In 2009/2010 is op basis van verzamelde gegevens een praktische Handleiding gewasbescherming voor hobbyist en professional geschreven.

De bijeenkomsten worden doorgaans afgesloten met het proeven van wijnen, hetzij uit eigen wijngaard, hetzij meegebracht uit verre (vakantie-) oorden, of toevallig tegengekomen bij de slijter of de supermarkt.

De deelnemers aan de regio bijeenkomsten komen uit alle windstreken van de regio, van Molenhoek in het noorden tot Maria Hoop in het zuiden, van Lomm in het oosten tot Oirschot in het westen. Momenteel kent de regio de volgende actieve deelnemers: