Verslagen regio Noord Nederland

Verslag van de regio noord bijeenkomst te Annen op 24 februari 2016.

Gewoontegetrouw opent Hans de avond en heet iedereen welkom, met name Anne die als introducee aanwezig is en vanuit haar beroep belangstelling heeft voor wijn en wijn maken.
Vervolgens zijn er enkele huishoudelijke mededelingen, onder andere over de geplande ledenvergadering op 12 maart te Otterloo. De vergaderstukken zijn nog niet ontvangen, maar zodra die er zijn zal er via de mail communicatie volgen. Dus vanavond niet verder dan de vraag wie gaat deze vergadering bezoeken.
Hans is op bezoek geweest bij Willen Doornekamp die zeer ernstig ziek is en zijn wijngaard moet opgeven. Er is gevraagd of de regio zich met het opruimen wil belasten. Voldoende vrijwilligers melden zich om dit te klaren. Het meeste wordt verkocht binnen de regio. De baten zijn voor de regio kas. Alles heeft nog geen bestemming maar voor half maart moet alles weg zijn.
Verder zijn er plannen zelf eiken vaten te gaan importeren , een kleine bestelling is gedaan ter beoordeling op bruikbaarheid.
Hierna werd begonnen met het hoofddeel van de avond, het proeven en bespreken van de problemen of fouten in een 7-tal meegebrachte wijnen.
de wijnen waren:

Johanniter 2015
Solaris 2014
Johanniter 2014
Glorie v boskoop 2013
Regent 2014
Rondo 2013
Regent-Cabernet Cortis 2015
Bij het bespreken van de wijnen blijkt, dat het meten van suiker en zuur in de most en van zuur en sulfiet in de wijn plus het bijhouden van een goede administratie/dagboek niet altijd gebeurd. Dit maakt het aandragen van oplossingen voor problemen/fouten moeilijker. Soms hielp de inzet van onze geurdoos. En zo konden vele suggesties gedaan worden en werd het een leerzame avond.
Na nog een klein aantal slokjes van de wijnen geproefd te hebben kon Hans een geslaagde avond om kwart over tien afsluiten.

Jan Bos

20 Februari 2016

Verslag Bezoek aan Wijngaard “Aan de Breede Beek” in Nijkerk.  Klik hier

December 2013
Eerste belangstellenden hebben
zich al gemeld

Begin december was het zover. In het tegenwoordig veel besproken Groningen kwamen er vier wijngaardeniers en wijnmakers bijeen om te praten over de start van een subregio: het oostelijke deel van de formele regio Noord. Oftewel: de provincie Groningen plus Noord Drenthe. We hebben de inhoud van de nota Regiobeleid bsproken en hebben vastgesteld dat we denken daar aan te kunnen voldoen. Wij zijn van mening dat de hele noordelijke regio zoals aangegeven op de kaart van het gilde nog een maatje te groot voor ons is. Wellicht kan dat in de toekomst wel mogelijk worden maar nu willen wij ons concentreren op de provincie Groningen en Noord Drenthe.

Aangezien onze opstelling wat het gebied betreft bij de landelijke organisatie geen problemen oplevert hebben we besloten om per 1 januari 2014 te starten een regio Noord-Oost. We beginnen met het verzamelen van gegevens van hobbywijnmakers en wijngaardeniers in onze streek. En gaan we ze op de hoogte brengen van onze nieuwe regio en onze plannen. Belangrijk onderdeel hiervan zullen de regelmatige regiobijeenkomsten zijn met als bedoeling kennis en ervaringen uit te wisselen, nu en dan een inleider over een interessant onderwerp. Ook het proeven en bespreken van elkaars en andere wijnen wordt natuurlijk ook een vast programmapunt, terwijl ook het gezelligheidselement niet zal ontbreken. Ook zullen we nu en dan elkaars wijngaard gaan bekijken.

De vier initiatiefnemers, alle actieve wijnmakers, zijn Francien Evenhuis (Bellingwolde), Harm Wagenaar (Blijham), Roy Bodha (Groningen) en Hans Spiering (Hoogezand). Hans is regiocoördinator en dus het aanspreek punt voor deze regio. Zijn mailadres: hjspiering@hotmail.com.