Overijssel

 

REGIOBIJEENKOSTEN

Komende Reguliere Bijeenkomsten van de regio Overijssel en Omstreken (regio 8):

De eerstvolgende bijeenkomst is op op maandag 4 december 2017 en wel zoals normaal bij Wijngaard ”De Landman”, Tolhuisweg 17, 8101 NV te Raalte, aanvang 20.00 uur.

Onderwerp: 1) ALV vergadering 9 december
                          2) Smaak

Iedere geinteresseerde is van harte welkom.

De bijeenkomstenoor de zomer  in het nieuwe jaar staan gepland op 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni

De bijeenkomsten worden in principe gehouden op de vaste plaats van samenkomst en wel bij : Wijngaard ‘De Landman’, Tolhuisweg 17, 8101 NV Raalte. Aanvang: 20.00 uur
Echter we kunnen ook besluiten een andere lokatie te kiezen als onderdeel van het programma van die dag of te starten op een ander tijdstip.

 

Regiocoördinator. Meer informatie kunt u krijgen via de regiocoördinator Overijssel/Salland: Mees Struijs – telefoon mob. 0651582872  of e-mail naar sallandsbesunders@gmail.com