Overijssel

 

REGIOBIJEENKOSTEN

Komende Reguliere Bijeenkomsten van de regio Overijssel en Omstreken (regio 8):

De eerstvolgende bijeenkomst is op op maandag 2 oktober 2017 en wel zoals normaal bij Wijngaard ”De Landman”, Tolhuisweg 17, 8101 NV te Raalte, aanvang 20.00 uur.

Onderwerp: vinificatie, die de komende weken weer wordt opgestart. We bespreken; wat meten we, de hygiëne, de voorklaring, de pulpvergisting e.d.

Na 2 oktober  volgen dit jaar nog bijeenkomsten op 6 november en 4 december.

Op 6 november zal een presentatie worden voorbereid over de techniek van het spuiten.

Iedere geinteresseerde is van harte welkom.

De bijeenkomsten worden in principe gehouden op de vaste plaats van samenkomst en wel bij : Wijngaard ‘De Landman’, Tolhuisweg 17, 8101 NV Raalte. Aanvang: 20.00 uur
Echter we kunnen ook besluiten een andere lokatie te kiezen als onderdeel van het programma van die dagof te starten iop een ander tijdstip.

 

Regiocoördinator. Meer informatie kunt u krijgen via de regiocoördinator Overijssel/Salland: Mees Struijs – telefoon mob. 0651582872  of e-mail naar sallandsbesunders@gmail.com